8.7 C
Baia Mare
péntek, 2024 február 23.

600 éves a szinérváraljai római katolikus templom: Per Mariam ad Jesum – Márián keresztül Jézushoz

December 8-án, a Boldogságos Szűz Mária Szeplőtelen Fogantatásának ünnepén nem csak búcsút ültek a szinérváraljai hívek, hanem örömmel emlékeztek meg templomuk felszentelésének 600. évéről is.

Az ünnepi szentmise szónoka és főcelebránsa, Nm. és Ft. Schönberger Jenő püspök felelevenítve a templom történetét kiemelte, hogy az első, Báthory Zsuzsánna által épített templomot a hagyomány szerint 1421-ben szentelték fel, majd a híveket méltatva megköszönte, hogy a jelenlévők és őseik egyaránt tudtak áldozatot hozni a templomért, mert szükségesnek éreztek egy olyan helyet, ahol Istennel találkozhatnak, ahol Istent dicsérhetik, ahol Isten szívén megpihenhetnek.

„A Szeplőtelen Fogantatás ünnepe a kegyelem és a szépség ünnepe.” – mondta Jenő püspök. – „Ma arra emlékezünk, hogy Isten, a Fiára való tekintettel megalkotta a legcsodásabb teremtményt: a Szűzanyát, akinek megóvta lelkét az eredeti bűntől. Istenhez nem érhet a bűn és ezért Fiának is olyan anyától kellett születni, akihez szintén nem ért a bűn.”

Az első emberpár is bűntelen volt, de Ádám és Éva nem tartottak ki és nemet mondtak Istennek. Az eredendő bűnnel pedig az összes ember megörökölte ezt a nemet. A Szeplőtelen Fogantatás ünnepe viszont egy Gondviselő Istent ábrázol, aki törődik gyermekeivel és elküldi nekünk egyszülött Fiát, aki egy olyan valakitől született, aki képes volt igent mondani Istennek. Ettől az első igentől kezdve van valaki, akit mi követhetünk, akit mi is segítségül hívhatunk, hogy álljon mellettünk abban a küzdelemben, ami itt a világban ránk vár, hogy Istennek mi is tudjunk igent mondani vele együtt.

Mária Szeplőtelen Fogantatásában ott van Isten mérhetetlen szeretete. Ő először szeret, hiszen már akkor szeretett, mielőtt megszülettünk volna, még mielőtt mi szerethettük volna az Istent. A feltámadásban pedig örök élettel akar megajándékozni mindenkit, Mária igenjén keresztül, bevonva valamennyiünket az Ő Szentháromságos szeretetébe. Ha Márián keresztül lett Krisztus, akkor Márián keresztül mi is el tudunk jutni a legbiztosabban Krisztushoz. Per Mariam ad Jesum. Mária által Jézushoz – ez az örömhír.

„Hálával tartozunk a Jóistennek, hogy a templom felszentelésének 600. évfordulóján a Szűzanya palástja alatt dicsérhetjük Istent. 1854-ben IX. Piusz pápa Rómában ex katedra kihirdette a Szeplőtelen Fogantatás dogmáját – hitigazságát, melyet vallanunk kell, mert ez a hittitok olyan szép dolgokra hívja fel a figyelmünket, mint Isten Gondviselő szeretete.” – zárta beszédét a főpásztor.

A szentmise végén Ft. Buna János plébános köszönetet mondott Jenő püspöknek, majd a hívek és a zarándokok egy-egy rózsafüzért kaptak ajándékba, melyet a püspök atya megáldott a szentmise végén. Ahogy a plébános atya fogalmazott: „A jelenlévők egy fegyvert kapnak ajándékba, a leghatékonyabb fegyvert a világon: a rózsafüzért. Használják ezt a fegyvert!”

(szatmariegyhazmegye.ro)

- Advertisement -spot_img

Még több

- Reklám -spot_img

Máramaros megyei hírek