13.7 C
Baia Mare
péntek, 2024 június 14.
spot_img

Pályázati felhívás- A Nyilas Misi Tehetségtámogató Egyesület ösztöndíjára

spot_img

2022/2023-as támogatási év

Kik pályázhatnak?

Olyan szülők/gyámok pályázhatnak, akiknek igazolhatóan jó képességű gyermeke a 2021/2022-es tanévben magyar nyelven tanult 6., 7., 8., 9. vagy 10. osztályban a romániai magyar közoktatásban (beleértve ebbe a szaklíceumi oktatást és a szakoktatást is!), és teljesíti az alábbi feltételeket:

1. A család anyagi helyzete megnehezíti a gyermek továbbtanulását; az egy családtagra eső reális jövedelem nem haladja meg a havi nettó 1 200 lejt.

2. A szülő vállalja, hogy támogatás esetén legalább érettségiig (szakoktatásban tanulmányai befejezéséig) tőle telhetően biztosítja gyermeke továbbtanulását a romániai magyar közoktatásban.

3. Csak olyan tanulók szülei pályázhatnak, akiknek gyermeke a 2021/2022-es tanév végén legalább 8,50-es általánost ért el.

Kérjük, ne pályázzanak olyanok, akik rendezett, jó körülmények között élnek, mert ezzel visszaélnek a támogatók szándékával, és az igazán rászorulókat foszthatják meg a támogatástól. Ne pályázzanak olyanok, akik vállalkozóként, iparosként vagy mezőgazdasági jövedelemből biztosítani tudják családjuk megélhetését! Rájuk inkább támogatóként számítunk.

A pályázat leírása

A kedvezőtlen környezetben élő és anyagi gondokkal küszködő családok gyermekei hovatovább kiszorulnak az oktatásból, esély és támogatás híján tehetségek kallódnak el nagy számban. Ennek veszélyét, illetve a tehetséges tanulók támogatásának fontosságát egyre többen megértik, átérzik, így a program 2003-as elindítása óta felhívásunkra a világ minden részéből és Erdélyből is sokan csatlakoztak támogatóink körébe. A programjainkban részt vevő minden egyes ösztöndíjasnak személyes támogatója, illetve támogatói vannak, akikkel az esetek zömében közvetlen kapcsolatot ápolnak a pártfogoltak és családjaik.

Ösztöndíjprogramunk célja, hogy a nehézségekkel küzdő, hátrányos helyzetű családok tehetséges gyermekei is tovább tanulhassanak, középiskolát végezhessenek és érettségizzenek, egyetemi diplomát szerezzenek vagy szakmát tanuljanak. Ezért a pályázati úton elnyerhető ösztöndíjtámogatás a Tehetségtámogató Program keretében 7., 8., 9., 10. vagy 11. osztályban kezdődik, és amennyiben a támogatás feltételei adottak, érettségiig (illetve a szakiskola elvégzéséig) tart. Azok, akik ezt követően posztliceális képzésben vagy egyetemen folytatják tanulmányaikat, továbbra is ösztöndíjasaink maradhatnak, a támogatók a Barátság Program keretében segíthetik őket.

Az elnyerhető alapösztöndíj évi 216 000 (havonként 18 000) forintnak megfelelő összeg. A legkiválóbb eredményekkel rendelkező tanulók érdemösztöndíjat nyerhetnek el. Ennek összege évi 324 000 (havi 27 000) forint. Erre a frissen pályázó tanulók is jogosultak lehetnek. Az ösztöndíjakat havonta utaljuk át lejben az akkor érvényes forint-lej árfolyamnak megfelelően.

Az alapösztöndíjat és az érdemösztöndíjat Egyesületünk ösztöndíj-bizottsága ítéli oda a felajánlott támogatások és a pályázók számától függően, egységes értékelés alapján. A pályázókat az Egyesület a pályázati adatlapban feltüntetett levelezési címen értesíti a döntésről. A nyertes pályázókkal támogatási szerződést köt, ezt követően az ösztöndíj folyósítása október hónaptól kezdődik, és egy évre szól. Amennyiben jelentős eltérés mutatkozik a pályázati kérelemben feltüntetett jövedelem és a család reális jövedelme között, az Egyesület kuratóriuma akár támogatási év közben is megszüntetheti a tanuló ösztöndíját. Abban az esetben, ha a tanuló a szerződésben foglalt tanulmányi és szociális feltételeknek eleget tesz, a támogatási szerződés újrapályázás nélkül a következő évre is, sőt a tanulmányok végéig meghosszabbítható.

Egyesületünk arra törekszik, hogy folyamatosan biztosítsa a havi teljes ösztöndíjat, de a személyhez kötött támogatási rendszer bizonytalanságai miatt az évi ösztöndíj teljes összegéért nem tud garanciát vállalni, az alapösztöndíj felét (108 000 Ft/év) azonban minden ösztöndíjas tanulónak biztosítja.

A támogatásban részesülő tanulók munkáját, tanulmányi előmenetelét és a család anyagi helyzetét az Egyesület állandó és megbízott munkatársai családlátogatások során ellenőrzik.

A pályázat benyújtásának módja

A pályázat kizárólag a 2022/2023-as támogatási évre szóló pályázati adatlapon nyújtható be, amelyhez mellékelni kell az adatlap végén felsorolt dokumentumokat! Amennyiben az ösztöndíj-bizottság ennek alapján a tanulót érdemesnek találja az ösztöndíjra, az Egyesület szerződést köt a pályázó szülővel, és ehhez a szülőnek további dokumentumokkal kell igazolnia az adatlapon közölt adatokat.

A pályázati csomag (felhívás, adatlap, űrlap a tanuló jellemzéséhez) letölthető a www.nyilasmisi.ro honlapról, illetve kérhető e-mailen a nyilas_misi@yahoo.com címen.

A pályázat postai úton vagy elektronikusan nyújtható be az alábbi címekre: Asociatia de Protejare a celor Talentati „Nyilas Misi” 400095 Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu nr. 2, ap. 3, jud. Cluj, illetve nyilas_misi@yahoo.com

A hiányos pályázatokat az ösztöndíj-bizottság nem veszi figyelembe!

A pályázat részleteiről az alábbi elérhetőségeken lehet érdeklődni:

Telefonszám: 0787-200690, e-mail-cím: nyilas_misi@yahoo.com. Ügyfélszolgálat: munkanapokon 10.00 és 16.00 óra között. Határidő: A pályázatok benyújtásának határideje 2022. július 31. (A pályázatnak 2022. július 31-ig kell beérkeznie az Egyesülethez.)

spot_img
- Advertisement -spot_img

Még több

- Reklám -spot_img

Máramaros megyei hírek