12.7 C
Baia Mare
péntek, 2024 május 24.
spot_img

Levél az Erdélyi Napló szerkesztőségének!-Most légy okos, Domokos!

spot_img

Levél az Erdélyi Napló szerkesztőségének!

Tisztelt szerkesztőség!

Lovász István vagyok, a domokosi református egyházközség lelkipásztora. Kicsit megkésve ugyan, de kezembe jutott az Erdélyi Napló 2022. szeptember 29-én megjelent száma. A vezércikk a Most légy okos, Domokos! figyelemfelkeltő címet hordozza. Egy éve szolgálok Domokoson és örömmel szoktam venni minden olyan tudósítást, anyagot, mely segít hogy ezt a közösséget még jobban megismerjem. Most is örömmel kezdtem olvasni a bőséges cikket, arra gondolva hogy ilyen terjedelemben bőven lesz mit magamba szippantsak a falu múltjából, a közösség történelméből. A sorok végére jutva több gondolat, érzés és kérdés született bennem és mindezt szeretném röviden megosztani, a teljesség igénye nélkül. Először is hiányoltam e cikkből a lelkipásztori véleményt. Ha már a cikk szerzője a református templommal indítja a kezdő sorokat, magától értetődő lett volna, ha a közösségi élet egyik legjobb ismerőjeként a lelkipásztort is megszólaltatja. Keresztes Nagy Imre János, lelkipásztor elődőm több mint 20 éven át, 1999-2021 között pásztorolta Domokos református népét. Mivel a falu lakosságának többsége református hitű, magyar nemzetiségű nem mellőzhető egy ilyen ismertetőben a lelkipásztor véleménye, helyismerete stb. A “ne hagyjátok a templomot, a templomot s az iskolát” örökérvényű igazság sajnos nem érvényesült a cikkben.

Másodsorban, idézve az újságban megjelenteket: „a nyelvromlás ékes példája az idei konfirmáción kialakult egyedi helyzet. Nem a mezőségi tájszólás vagy a román jövevényszavak jelentik a gondot. A helyi református gyülekezet történetében először fordult elő, hogy az egyik ifjú azért nem tehetett személyes vallástételt Krisztus és Isten egyháza mellett, mert nem ismeri az anyanyelvét.” Itt sem szólaltatják meg a lelkipásztort, márpedig idén én szolgáltam a konfirmációi ünnepi istentiszteleten 2022 május 29-én, amikor is 13 fiatal (6 lány és 7 fiú) tett vallást hitéről. Mindenki konfirmált, sőt volt három olyan fiatal akik külföldről tértek haza Domokosra, hogy magyar nyelven mondják el fogadalmukat, ketten Spanyolországból, egy pedig Franciaországból.

Az újságíró szerint az iskolában, felső tagozaton egyetlen hetedik osztályos sincs. Az idei tanévben 4 gyermek jár hetedik osztályba a helyi iskolában, a tavalyi tanévben (2021/2022) heten voltak,ők jelenleg értelemszerűen nyolcadikosok.

Nyilván egyfajta magyarázat az lehet az adatok pontatlanságaira, hogy nem az idei esztendőben készült a riport. Ezt viszont jelezni kellene, vagy a riport leközlése előtt újra megszólaltatni az érdekelteket. Ahogy az sem lenne baj, hogy a nemcsak Domokost veszélyeztető beolvadás, elvándorlás, apadás szomorú jelenségeinek harangja kondulna meg, hanem figyelnénk még időben a szórványközösségekre, mert ha a végvárak gyengülnek azt előbb-utóbb erősebb közösségek is megérzik. Most légy okos, Domokos, most légy okos erdélyi magyarság!

(Lovász István Facebook oldala)

spot_img
- Advertisement -spot_img

Még több

- Reklám -spot_img

Máramaros megyei hírek