2.7 C
Baia Mare
csütörtök, 2023 november 30.

Ilyen volt a Caritas 32. éve

21 akkreditált szociális központja révén 2 442 szükséget szenvedő személy számára biztosított szociális ellátást az elmúlt évben a Szatmári Egyházmegyei Caritas, köztük 459 ukrajnai menekültnek.

A nehézségeket kihívásokként kezelte, a problémák helyett a megoldásokra összpontosított a Caritas 2022-ben. Így sikerült helytállnia a világjárvány, az energiaválság és a szomszédos országban zajló háború kontextusában is, és teljesítenie vállalt küldetését: keresztény szellemben támogatni a szükséget szenvedő személyeket, nemzeti, vallási, faji, nemi vagy politikai megkülönböztetés nélkül. A szervezetnek a közösség jólléte érdekében tett erőfeszítéseit belföldi- és külföldi partnerei, magán- és jogi személyek támogatták közös projektek, szponzorációk, adományok és rengeteg pozitív, megerősítő visszajelzés által. A Caritas ezúton is köszönetét fejezi ki mindenkinek, aki az elmúlt évben munkáját hozzájárulásával lehetővé tette, elismerésével ösztönözte. A szervezet hálásan köszöni a sajtóorgánumok támogatását is, hogy tevékenységéről hitelesen, rendszeresen tájékoztatták olvasóikat.

A szeretettel, odaadással végzett, szakszerû segítségnyújtásnak mindig vannak objektív, kézzelfogható eredményei is. Ezeket a Caritas év elején beszámoló formájában összesíti és a nagyközönség tudomására hozza, hiszen a Caritas a közösségért van, érte és általa mûködik. Íme, mi történt tavaly, a szervezet fő tevékenységi területein. 

Gyermekterület

2022-ben a Caritas szatmárnémeti, erdődi, túrterebesi, valamint nagybányai közösségi és nappali gyermekközpontjai összesen 455 hátrányos helyzetû gyermek számára biztosítottak pedagógiai és pszichológiai, valamint szociális szolgáltatásokat.

A készenléti állapot megszûnését követően lehetségessé vált a nagyobb létszámú csoportokban való foglalkozások megszervezése, a központközi és a tanügyi intézményekkel való közös programok megtartása. Két év kimaradás után újraindult a doboktatás a Barátság Házában, és augusztusban már megszervezhették a hagyományos dobkoncertet is.

A CoFa („Copil ºi Familie”, avagy Gyermek és Család), valamint Az én esélyem program mellett, amelyek évről évre színesítik a Caritas gyermekintézményeinek programpalettáját, februárban egy új, kétéves projektet sikerült elindítania a szervezetnek. Az Interetnikus kapcsolódási pontok nevet viselő projekt gyakorlatba ültetője a Szatmári Egyházmegyei Caritas, Túrterebes Község Polgármesteri Hivatalával és a Túrterebesi Általános Iskolával partnerségben, támogatója pedig az Active Citizens Fund România, az Izland, Liechtenstein és Norvégia által a 2014-2021-es EGT és Norvég Alapokból finanszírozott program keretében. A projekt célja a Túrterebesen élő fiatal romák és helyi szereplők társadalmi szerepvállalásának erősítése. Az interetnikus kapcsolatokat, a projekt révén, közösségi akciók, kulturális események, sportversenyek megszervezése fonja majd szorosabbra. Hangsúlyt fektetnek továbbá a tanulás és az oktatás minőségének javítására is.

Fogyatékossággal élők területe

Az elmúlt évben a Caritas szatmárnémeti, nagykárolyi és alsóhomoródi, fogyatékossággal élő személyeknek szolgáltatásokat biztosító intézményeinek összesen 289 ellátottja volt.

Az eltérő fejlődésmenetû, illetve fogyatékossággal élő gyermekek számára nyújtott szociális szolgáltatások területén is kedvezően hatott a tevékenységre a pandémiához kapcsolódó korlátozások megszûnése. Tavaly a Caritas szatmárnémeti és nagykárolyi rehabilitációs központjai közösen ünnepelhették meg a gyermeknapot, és megszervezhették a hagyományos ünnepváró foglalkozásokat is, amelyekre az ellátott gyermekeket szüleik és testvéreik is elkísérték.

Mintegy 150 pedagógus vett részt októberben, a Robotasszisztált terápiák a fogyatékossággal élő gyermekek fejlesztésében címû Erasmus+ pályázat szatmárnémeti zárókonferenciáján. A kétéves projekt főpályázója a budapesti Csodavár Alapítvány volt, a Caritas pedig partneri szerepet töltött be Szent József Rehabilitációs Központja révén a kassai Talentum Cassoviensis Alapítvánnyal együtt. A projekt célja az volt, hogy ötleteket, inspirációkat nyújtson szakembereknek és szülőknek azzal kapcsolatban, hogyan használhatják a padlórobotokat játékos fejlesztésre. A projekt maradandó eredményeinek egyike a  weboldal, amelyen az érdeklődők nagyon sok értékes információt, letölthető anyagot találnak, méghozzá díjmentesen, magyarul, románul, szlovákul és angolul. 

A fogyatékossággal élő felnőttek lakóotthonaként mûködő alsóhomoródi Gyöngy Ház programjai is változatosabbá váltak a pandémiás helyzet enyhülésével – az ellátottak kirándulásokon, piknikeken, városlátogatáson, sőt a karácsonyi vásáron is részt vettek. 

Idősprogramok és házi betegápolás

A szervezet számára fontos eredmény, hogy szatmárnémeti Szent Jakab Idősnapközijének tevékenységét 2022 decemberében a Munkaügyi és Szociális Védelmi Minisztérium országos szinten szakmai jó gyakorlatként ismerte el. 

A tavalyi évben két idősterületi POCU-pályázat gyakorlatba ültetését is sikeresen zárta a Caritas. Júniusban ért véget az Együtt az időseinkért! projekt, melynek időtartama alatt 196 nagybányai szépkorú életminősége terén hozott javulást a szervezet helyi idősnapközije, mobil étkezdéje, szociális konyhája és idősklubja által nyújtott szociális szolgáltatások által.

Augusztusban szintén szép eredményekkel zárult Szatmárnémetiben a Szépkorúan is aktívan projekt, melyet a Szatmárnémeti Szociális Igazgatósággal partnerségben ültetett gyakorlatba a Caritas szervezet. A projekt keretében nyitotta meg kapuit a Szociális Igazgatóság égisze alatt, a Jiului sétányon mûködő idősklub, valamint a Caritas intézményeinek sorát gazdagító mobil étkezde. A két, új szociális szolgáltatás, a pályázat lezárulásáig összesen 197 idős ember életében hozott pozitív irányú változást.

A Caritas szatmárnémeti, erdődi, nagykárolyi és máramarosszigeti házi betegápoló központjai 2022-ben is biztosították a szeretetteljes otthoni gondozást a krónikus betegségekben szenvedő szépkorúak számára. A szervezet szigeti Szent Károly Házi Betegápoló Központját a tavalyi évben a Caritas az Ismerd Meg Őket, Ne Diszkrimináld Egyesülettel partnerségben mûködtette. Az együttmûködésnek köszönhetően a szigeti központ szép eredményekkel zárta a tavalyi évet.

A szervezet idősgondozási programjaiban összesen 612 szépkorú részesült az elmúlt évben.

Szociális terület

Jelentősen megnőtt a Caritas szociális területén az ellátottak száma 2022-ben. Ennek egyik oka, hogy nőtt a segélykérelmek száma, a másik pedig, hogy a szervezet az orosz-ukrán háború kitörésének első napjaitól kezdve aktívan részt vett az ukrajnai menekültek megsegítésében. A szociális terület tavalyi 1 086 kedvezményezettje közül 459 volt az ukrajnai menekült.

A szervezet szatmárnémeti és nagybányai szociális konyhái, valamint mobil étkezdéi az elmúlt évben is biztosították a rendszeres ebédet azoknak a személyeknek, akiknek anyagi helyzete vagy egészségi állapota miatt a mindennapi élelem beszerzése is nehézségekbe ütközik. A Caritas szatmárnémeti Szociális és Szakmai Integrációs Forrásközpontja azonnali segítséget nyújtott a rászorulóknak, de középtávú támogatást is, közösen keresve problémáikra a hatékony megoldást. 

A háború miatt nehézségekkel küzdő ukrajnai emberek megsegítésébe több síkon is bekapcsolódott a Szatmári Egyházmegyei Caritas. Egyrészt a háború elől hazánkban menedéket kereső ukrán állampolgárok számára biztosított azonnali segítséget, szociális szolgáltatásokat, valamint ideiglenes szálláslehetőséget. Másrészt szerepet vállalt az Ukrajnában maradt emberek mindennapi megélhetésével kapcsolatos gondjainak enyhítésében. A Szatmárnémeti RMDSZ kezdeményezésére, a Caritas, a Máltai Szeretetszolgálattal közösen vett részt a beregszászi rászorulók megsegítésére indított adománygyûjtő akcióban. Az év folyamán mintegy 30 tonnányi, külföldi partnerei által biztosított alapszükségleti cikkeket juttatott el a Caritas Ukrajnába.

A Máramarosszigeten, Nagybányán és Szatmárnémetiben, valamint ezen települések környékén elszállásolt menekültek megsegítését a Segélyfelhívás Ukrajnáért címû projekt tette nagymértékben lehetővé, melynek megvalósítója a Szatmári Egyházmegyei Caritas Szervezet, finanszírozója pedig a Romániai Caritas Konföderáció révén a Caritas Internationalis Hálózat.

A szervezetnek a háború miatt nehéz helyzetbe került ukrán emberek életkörülményeinek javításáért tett erőfeszítéseit elismerő oklevél átadásával méltatta Szatmárnémeti Polgármesteri Hivatala, valamint Máramarossziget Polgármesteri Hivatala. 

Idei tervek

Ami a 2023-as évre vonatkozó terveket illeti, a szervezet egy új akkreditált szociális szolgáltatás beindításán dolgozik, továbbá korszerû segédeszközök bevezetésével kívánja emelni szolgáltatásai minőségét, és, ami a legfontosabb és mindig a legnehezebb: szeretné megszakítás nélkül, folyamatosan biztosítani a szociális ellátást a szervezet valamennyi ellátottja számára – tájékoztatott Lieb-Nemes Zsolt Caritas-aligazgató.

Palincas Erika,

PR-szakértő, GDPR-felelős

- Advertisement -spot_img

Még több

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Reklám -spot_img

Máramaros megyei hírek